• Пошук:      
  • Оберіть мову:
  • uk
  • en

Події:

22-23 жовтня у Києві за фінансової підтримки Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії (EC JRC) та Управління ООН з питань космічного простору UNOOSA (платформа UN-SPIDER) відбувся симпозіум “Інформаційні потреби агромоніторингу». У симпозіумі взяли участь представники наукових установ України та сусідніх країн, органів державної влади України та країн ЄС, експерти із сусідніх країн, міжнародних програм та інституцій Європи.

На зустрічі представників уряду України з українськими та міжнародними експертами в галузі сільськогосподарського моніторингу було обговорено,  які фактичні потреби в інформації щодо статистики, моніторингу посівів та виробництва сільськогосподарських культур можуть бути вирішені із використаннямз сучасних супутникових технологій.

Були обговорені можливості майбутньої співпраці в рамках національного, двостороннього та багатостороннього співробітництва, а також питання виявлення спільних потреб у дослідженнях та розвитку,  можливих механізмів фінансування.

У результаті симпозіуму було вирішено запустити пілотний проект супутникового агромоніторингу України в рамках проекту Sentinel4Agri «Sentinel-2 для задач сільського госпорадства» програми Горизонт-2020 за участю представників РЦП програми UN-SPIDER в УкраїніСеред останніх розробок РЦП є декілька рекомендованих підходів використання супутникових даних для оцінки ризиків та оперативного реагування у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Запропоновані підходи обговорювалися на 5-й зустрічі РЦП програми UN-SPIDER 13-го та 14-го лютого у Відні, Австрія, та були поширені в рамках порталу знань UN-SPIDER.


Перший підхід присвячено використанню даних радару з синтезованою апертурою для картографування повеней. Даний підхід показує спосіб використання програмного забезпечення NEST, розробленого Європейським космічним агентством, для обробки даних радару з синтезованою апертурою із використанням порогового методу для визначення ступеню затоплення. територій. Програмний продукт QuantumGIS застосовується для візуалізації результатів обробки зображень.


Другий підхід сфокусовано на використання індексу NDVI, отриманого з приладу MODIS, для побудови лінійних регресійних моделей для прогнозування врожайності сільськогосподарських культур. Показано у який спосіб програмне забезпечення QuantumGIS може бути використане для усереднення значень NDVI в межах адміністративних одиниць. Надалі ці дані агрегуються із даними офіційної статистики для побудови регресійної моделі. Для цієї задачі може бути використаний будь-який статистичний пакет.


4 березня 2013 р. експерти регіонального центру підтримки програми UN-SPIDER в Україні взяли участь у регіональному семінарі “Природні пожежі в регіоні Східної Європи: наука, політика і управління” та відкритті Регіонального Східноєвропейського Центру моніторингу пожеж (REEFMC) у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Н.М. Куссуль та С.В. Скакун представили доповідь про “Досвід регіонального центру підтримки UN-SPIDER Ukraine в сфері супутникового моніторингу пожеж”.

В межах круглого столу обговорено питання щодо регіональної співпраці, у тому числі між UN-SPIDER Ukraine та REEFMC, у сфері управління пожежами у Східній Європі та розробки Плану дій, який буде представлено на Форумі ЄЕК ООН в Женеві у листопаді 2013 р.22 – 25  листопад 2011

Представник UN-SPIDER RSO в Україні Скакун Сергій Васильович, взяв участь у міжнародній конференції з космічних технологій для управління стихійними лихами “Best Practices for Risk Reduction and Rapid Response Mapping” , організована Управлінням Організації Об’єднаних Націй з питань космічного простору (UNOOSA), та пройшла в Пекіні, Китай з 22 по 25 листопада 2011 року

Скакун Сергій Васильович виступив з доповіддю на тему “The use of satellite data and geospatial intelligence for flood risk assessment at UN-SPIDER RSO in Ukraine”


Спеціалісти з регіонального центру підтримки UN-SPIDER в Україні розробили нову методологію картографування повеней за допомогою супутникових даних. Перший підхід передбачає статистичну обробку часових рядів за даними Landsat-5 і Landsat-7 для отримання карт затоплень необхідних територій.

Наступний підхід орієнтований на картографування пофвеней надзвичайних синуацій. В цьому підході використовуються нейронні мережі для отримання апостеріорної ймовірності можливих затоплених областей.

The use of satellite imagery to multi-event and event-specific flood hazard mapping (pdf.)


Представники UN-SPIDER RSO в Україні за підтримки ООН взяли участь в 5th ISPRS Student Consortium and WG VI/5 Summer School “Методи дистанційне зондування для картографування, моніторингу та управління навколишнім середовищем” (visit page). Навчання відбулося з 6 по 10 листопада 2010 р., Ханой, В’єтнам.


Представники UN-SPIDER RSO в Україні, професор Наталія Куссуль, професор Андрій Шелестов, і к.т.н. Сергій Скакун взяли участь у 2-й щорічний нараді “UN-SPIDER Regional Support Offices Meeting” , яка відбулася у Відні, Австрія, 8-11 лютого 2011 рік. Професор Куссуль Наталія Миколаївна виступила з доповіддю про заходи, проведені по UN-SPIDER RSO в Україну в 2010 році і представиа план роботи на 2011 рік. Докладніше >>

Представники UN-SPIDER RSO в Україні, професор Наталія Куссуль, професор Андрій Шелестов, і к.т.н. Сергій Скакун взяли участь у 3-тій щорічній нараді, яка відбулася у Відні, Австрія, 6-7 лютого 2012 рік. К.т.н. Скакун виступив з доповіддю про заходи, проведені в рамках UN-SPIDER RSO в Україну в 2011 році і представили план роботи на 2012 рік.

Activities of UN- SPIDER RSO in Ukraine in 2011 (pdf.)

Planned Activities of UN -SPIDER RSO in Ukraine for 2012 (pdf.)

Докладніше >>


Представники UN-SPIDER RSO в Україні, професор Наталія Куссуль, професор Андрій Шелестов, к.т.н. Сергій Скакун, взяли участь у четвертій Міжнародній конфернції з космічних технологій та по боротьбі зі стихійними лихами: “4C – Challenge : Communication – Coordination – Cooperation – Capacity Development”, яка проходила з 12 – 14 жовтня 2010 року, Бонн, Німеччина. Докладніше >>